Sociale veiligheid

Wij vinden het binnen Scouting Nederland belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende scoutingactiviteiten kunnen doen. Meer info hoe we de sociale veiligheid binnen de Taizégroep hebben georganiseerd? Download hier onze gedragscode.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Scouting betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging.

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen ( gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Scouting Nederland werkt actief aan de bescherming van haar leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Vertrouwenspersoon

Het kan voorkomen dat er iets gebeurt binnen Scouting waarover je niet wilt praten met de leiding van je kind. Onze vertrouwenspersoon Jacqueline Alleyne, zij zal naar je verhaal luisteren en op basis van haar ervaring u informatie en/of advies geven. Als het nodig is, zal zij je graag helpen om contact te zoeken met professionele hulpverleners. Verder zal zij je gegevens alleen doorgeven als hiervoor zelf toestemming geeft. Download hier het functieprofiel voor het vertrouwenspersoon.

Jacqueline is bereikbaar via vertrouwenspersoon@taizegroep.nl.