Jantje Beton & NLDoet

Vorige week is het een drukke week geweest voor de scouting Taizégroep. Zo begon de week met een collecte avond door de scouts en explorers op dinsdagavond voor Jantje Beton. Onze groep doet elk jaar mee aan de Jantje Beton collecte, mede omdat de helft van de opbrengst naar onze eigen groep gaat. Met het opgehaalde geld kunnen wij als groep bijvoorbeeld nieuwe spelmaterialen of knutsel spullen kopen. Tijdens de reguliere opkomsten op vrijdagavond en zaterdagochtend werd er door alle speltakken nog stevig door gecollecteerd. Als groep hebben wij uiteindelijk €810 euro opgehaald!! Wij zijn enorm trots op al onze leden die zich vorige week hebben ingezet met collecteren.

Naast het collecteren voor Jantje Beton, werd er op vrijdagavond en zaterdag ook nog hard geklust voor NLDoet. Dit jaar zijn we aan het klussen geweest in het beverlokaal. Dit lokaal was vrij donker met bruine wanden en plafond. Met een likje verf hebben we het lokaal weer een frisse uitstraling gegeven. Alle vrijwilligers die deze dagen geholpen hebben, heel erg bedankt!!!