Digitale hike met Google Maps

Groepsgroote: tweetal. Maximaal kunnen 2 tweetallen tegelijkertijd dit spel spelen.

Haal bij de leiding (eigenlijk Ella) een lijst met vragen op. Het is de bedoeling om de antwoorden op deze vragen te vinden. Je kunt hierbij gebruik maken van Jota/Joti/Google. Lever daarna de lijst met antwoorden weer in bij de leiding.