Mirc dassen challenge

Tijdens de Joti kom je in contact met verschillende groepen. Zorg dat je met zijn 2en van 10 verschillende groepen foto’s verzamelt van hun das.  

Deze foto kan gemaild worden naar jota@taizegroep.nl . De foto moet voorzien zijn van hun das, hun groepsnaam en jullie namen.

Als je mailtjes verwacht, laat dit dan onder andere door Beaker of Sebas controleren.