Onze geschiedenis

De Taizé-groep is opgericht in 1975. In Schiedam en Kethel waren er twee scoutinggroepen met problemen om als zelfstandige groep te kunnen blijven bestaan.

De Schakel-groep uit Schiedam had in 1973 te kampen met een gebrek aan leiding en de St. Jacobusgroep-groep uit Kethel had geen speelruimte. Contacten waren er snel gelegd en na diverse gesprekken werd duidelijk, dat wat de één te kort kwam de ander had, en andersom. Na een samenwerking van 1 jaar, het vertrek van een paar leiders/leidsters, werd geopperd de samenwerking om te zetten in een fusie.
De beide groepsbesturen hebben hier veelvuldig over overlegt met leiders en leidsters, ouders, leden en districtsbesturen.

In begin 1975 werd duidelijk, dat de beste uitkomst voor beiden een fusie was en is besloten over definitief samen te gaan. Uit de protestant-christelijke Schakelgroep (ontstaan in 1946) en de rooms-katholieke St. Jacobusgroep (ontstaan in 1945) is ontstaan de oecumenische “scoutinggroep Taizé Schiedam-Kethel”.

De groepsnaam Taizé
Bij het zoeken naar een naam voor de nieuwe scoutinggroep, sprak de doelstelling van de broeders het bestuur erg aan.
De oecumenische gedachte, het zoeken naar verzoening, het overbruggen van tegenstellingen tussen nationaliteiten, zaken die Lord Baden Powell ook voorstonden en passen bij de gedachten van scouting. Een terechte naam voor een rooms-katholieke en protestants-christelijke scoutinggroep.